fredag 8 juli 2011

Trädgårdsspionage och snygga klipp

Jag har varit där. Se beviset här nedan, foten är min. Syrran hade rätt i sina efterforskningar, trädgården som Trädgårdsfredag är och fixar ligger strax utanför byn och jag cyklade dit en vacker morgon. Det är verkligen en gammal och igenvuxen trädgård de har valt att jobba med. Efter att ha varit där förstår jag mer valet av delprojekt, även om jag fortfarande tycker att man borde ha fått se mer av helheten innan de satte igång med upprustningen. Eller, egentligen är det inte någon upprustning utan snarare enstaka uppröjda odlingsytor i djungeln; och så behöver det nog vara om det ska bli någon titt-värd TV av det. Hade de gett sig i kast med att röja upp hela trädgården hade det blivit ett mycket större projekt, utan att det hade sett så mycket ut för världen.

Jag tycker om sättet de har utnyttjat och tagit tillvara de möjligheter som finns, t.ex. att göra en upphöjd rabatt av en gammal husgrund och återanvända dammens betongkant som grund till ett trädäck. Det är helt i överensstämmelse med mina ideal. Jag funderar själv på att göra en damm av en liten betongfyrkant, som skulle kunna varit en grund till en gammal kompost. Men redigeringen och musikläggningen har jag forfarande inget till övers för.

Trädgårdsläget hemma då? Buxbomhäcken, som jag planterade i november precis innan snön kom, har utvecklat sig fint. Jag toppade plantorna redan förra sommar, då de stod tillfälligt planterade i grönsakslandet. Nu har häckplantorna nästan vuxit ihop helt och det är dags att jämna till sidorna. Den gamla häcken behöver renoveringsklippas. Tas in på bredden och höjden och klippa bort de döda partier som vårvintern tog kål på. Dessutom ska den gamla häcken äntligen få gödsel. Eftersom vi har kommit såpass långt på säsongen får det bli snabbmetoden, Algomin. Kogödseln får vänta till nästa vår. Det tar längre tid innnan naturgödsel bryts ned så att växterna kan tillgodogöra sig näringsämnena. Man ska inte gödsla för sent på sommaren, efter mitten av juli, för att inte få en alltför sen tillväxtfas. De nya skotten måste hinna mogna av och förveda sig innan vintern. Eftersom det är bladverket man vill ska utvecklas ska man välja gödsel med högt kaliuminnehåll som t.ex. kogödsel. Men Algomin funkar också.

Att klippa häckar och andra formklippta buskar är en av det saker man kan göra för att snabbt få trädgården att se snygg ut, om man har mycket grönska vill säga. Annnat som snabbt ger viseull effekt är en nyklippt gräsmatta och kantskurna gräskanter. Och i vår trädgård dessutom att fylla på med ny singel på gångarna. Efter att först ha strött ut grov sand för att ta död på fröogräset.
Jag tror effekten kommer av kontrasten mellan oregelerad grönskan och strikta former och tydliga linjer. På Hallands Väderö finns ett område i lövskogen där man har hamlat lindar som växer glest i en glänta med frodigt gräs. Förr hamlades de här gamla träden för att ta tillvara löven och ha som foder över vintern. Nu har man återupptagit den här traditionen i skötseln av ön. Kontrasten mellan skogen runtomkring och de glesa beståndet av hamlade lindar är tillräckligt för att ge en känsla av trädgård - natur formad av människan. Svårare behöver det inte vara - fint vildväxande gräs och gamla, människoformade träd.

De där blötlagda gröna bönorna som skatan åt upp, som jag skrev om i maj; det visade sig att ett frö klarade sig. Under bordet där jag hade ställt koppen med bönor hittade jag häromdagen en liten bönplanta, som hade grott i singeln. Kanske en hälsning från skatsläktet, vars ena unge jag räddade för ett par veckor sedan. Man kan inte så noga veta med skator. En glad överaskning i vilket fall.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar