lördag 17 december 2016

Gräsland vid havsband via nålens öga

Rapport från en broderi-sejour
Då.
Gräsmark.Vindilar och blomdoft. Tallsus och avlägsna fågelljud. Mjuk sandmark under bulliga moln, som tidvis låter solvärmen slinka igenom. Promenad över en vidsträckt matta av gräs och blommor; gulmåra, ängssyra, blåklocka, käringtand, trift, backtimjan och mycket mer. Och strax intill det ständigt brusande havet.
Luften är fri och här finns mycket luft och rymd över öppna vidder.


Alldeles invid vallen mot havet, i skydd av tallen, har konstnären Liz Nilsson spänt upp sitt låga, gula vinskydd. Vi är många som samlas, i gräset eller i låga strandstolar. Här finns frukost och fika men framför allt ett gemensamt intresse och en nyfikenhet. I centrum en picknick-duk överhopad med nålar, tyger, pennor, papper och broderigarn i mängd och i alla kulörer.

Men först en berättelse om vad man kan åstadkomma om man inte gör som syslöjdsläraren brukade tycka utan låter fantasin och lusten styra. Man kan och man får brodera hur man vill, berättar konstbrodösen Gunilla Hildén. För henne är broderiet en livlina. Med nål och tråd låter hon sina intryck få en egen och unik form, utan begränsningar. Som exempel och inspiration får vi ta del av hennes konst.

Även vi ska prova på att låta våra sinnesintryck omvandlas till teckningar av tråd på tyg.
Vi skickas ut på rekognoseringstur för att fokusera, inspireras, känna in strandheden och inhämta sinnesintryck från syn, hörsel, känsel, smak, lukt samt den övergripande känslan. Allt antecknas i var och ens lilla och gula ihopsydda häfte under respektive rubrik.

Efter att ha värmt upp våra nålar och fingrar på små miniatyrlappar släpps vi lösa att välja brodertyg: helvit, mönstervävd duk eller sådan med färgstänk eller tryck. Och såklart kulören på brodergarnet. Sedan tar det sin början: stora stygn och små stygn, konstiga stygn och fina stygn, okända stygn och prydliga stygn, under brodösernas djupa koncentration eller ivriga småprat.
Nålar träs, trådar klipps, tyget genomsticks. Dofter och ljud, hastig solvärme och den ständigt närvarande vinden som gärna vill leka med både gräs och garn. För det här är fältbroderi som inkluderar allt, eller inget. Valet är fritt.  
  
Förmiddagen avrundas med avslutningsord av Liz. Samtliga broderdukar samlas en kort stund, upphängda på vindskyddets gula markis – alster lika olika och personliga som sina skapare.
Testlapp samt strandbroderi.
Vi skiljs åt med en ny gemensam gemenskap från Beddinge Strandhed och med en nyupptäckt möjlighet att brodera fritt. Nöjd återvände jag hem full av sol och vind, inspiration, glädje och med ett minne från en mycket speciell sommardag.


Fältstudier av Beddinge Strandhed
Under några veckor i juli arrangerade konstnären och kuratorn Liz Nilsson fältstudier av Beddinge Strandhed. Med sin gränsöverskridande undersökning ville Liz väcka deltagarnas känsla för platsens själ och identitet, med utgångspunkt från hedens poetiska, historiska, biologiska och konstnärliga värden. Vid sju tillfällen genomfördes aktiviteter som workshops om färg och form, skrivande samt broderi; växt- och ljudvandringar; föreläsningar om ekologi och historia samt diskussioner och yogalektioner. Till sin hjälp hade Liz inbjudna gäster, experter inom olika professioner och volontärer. 

Liz tillsammans med några av Fältstudiernas deltagare.

Det övergripande temat var att undersöka sambandet mellan tillhörighet, place (plats) och space (fritt utrymme /öppen yta). Men Liz ville även stärka människors band till Beddinge strandhed genom att engagera dem som deltagare, både de boende och tillresta, i konstevenemanget som genomfördes på plats, utanför konstvärldens traditionella institutioner. Ytterligare ett mål var att stärka relationerna mellan Beddingestrands invånare och skapa en samhörighet genom att knyta deltagarna till varandra 

Att förstå den sociala kontexten är en viktig förutsättning då man genomför publikt engagerade konst, särskilt när den dessutom är platsspecifik. Detta har varit en av utgångspunkterna för Liz. Eftersom hon har tillbringat somrarna i Beddingestrand sedan barnsben är hon hemmahörande här och väl förtrogen med platsen.

 För undersökningen använde sig Liz av metoden deep mappig som hon hämtat från geografen Yi-fu Tuan och hans bok ”Space and place”. Strandheden undersöktes utifrån olika perspektiv som konst, ekologi, biologi och kulturgeografi, som förmedlades av de inbjudna föreläsarna. Men strandheden undersöktes också utifrån deltagarnas högst personliga sinnesintryck från platsen. Tillsammans med de nyvunna kunskaperna utvecklade detta upplevelserna och skapade såväl personliga som kollektiva upplevelser av platsen.

Tuans bok ”Space and place” handlar om platsers själ och identitet samt sinnesupplevelsernas betydelse för förståelsen av dessa. Tuan framhåller vikten av att fokusera på upplevelsen via ett sinne åt gången för att inte gå miste om platsens mindre framträdande aspekter. Enligt Tuan står place för trygghet och space för frihet, förklarar Liz och citerar Tuan: ”We are attached to one and long for the other”.

Projektets vindskydd fick därmed en speciell betydelse utöver det praktiska. Det blev till en plats, ett ”hem” för undersökningarna och en utgångspunkt. En trygg plats varifrån man kunde ta till sig strandhedens fria vidder samtidigt som vindskyddet skapade samhörighet. Enligt Tuan väcker speciella platser en längtan efter tillhörighet. Genom de olika aktiviteterna lyckades Liz locka deltagarna utanför komfortzonen och nya kontakter knöts; kontakter som också utvecklades till ett fältstudienätverk.

Fältstudierna av Beddinge strandhed avslutades med fältfest och en utställning på Galleri Estesia där det visades ett collage av texter, bilder, ljud och foton från projektets olik aktiviteter.
Dokumentationen utgör även ett mångfasetterat minnesarkiv som kan eventuellt kan fungera som utgångspunkt för framtida aktiviteter.

När konst är som bäst kan den fungera som en ögonöppnare och väcka betraktarens nyfikenhet. Detta är precis vad Liz Nilsons fältstudie av Beddinge strandhed lyckades åstadkomma, vilket framgår av en av deltagarnas kommentar:

Fältstudier awakened the childlike curiosity that lives within each one of us.
Mer information om Fältstudien hittar du här: http://faltstudier.com 
Se Liz film om projektet: https://vimeo.com/18485370

Liz Nilsson är en multidiciplinär konstnär baserad i Dublin och Sverige. För ytterligare information se www.liznilsson.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar