måndag 19 maj 2014

Måndagsboost – en kickstart för veckan


Bland entreprenördar och en och annan entrepreslav(?)

Måndagsboost på Mindfloor är ett av de många evenemang som marknadsförs via Facebook. Måndagsboost är en sammankomst för egna företagare, entreprenörer och andra som träffas, minglar och utbyter erfarenhet över en gemensam frukost med föredrag. Men det är inte bara ett vanligt föredrag utan här ges hjälp och stöd på ett högst konkret sätt.

Föredraget börjar med att dagens inbjudna gäst ger en ca 20 minuter lång presentation av sig själv och företaget. Den här gången var det initiativtagaren själv Helen Colak som driver Mindfloor, ett kontors-hotell i centrala Malmö, som inledde sammankomsten. Temat för hennes presentation var de erfarenheter hon fick då hon startade sina företag Mindfloor och Mindfocus.

Helen utgick från de talande begreppen entreprenörd respektive entrepreslav. Hon berättade hur hon som nybliven företagare hade varit duktig och haft stenkoll på sin affärsidé, budget och affärsplan. Vad hon däremot saknade var självkänsla, vilket gjorde att hon i alltför hög grad lät sig styras av rädsla i stället för lust. Hon utvecklades till en entrepreslav.


En fördel med att vara egen företagare är att man bestämmer allt själv och därmed har fullständig kontroll. Men man måste också ta alla beslut själv, genomföra allt själv och vara sin egen chef och styrelse. Det kan vara tufft. Helen lärde sig så småningom att affärsidé, budget och affärsplan inte är allt utan att entreprenörden, som fanns där långt inne, behövde få mer utrymme. Hon skaffade sig en ”styrelse”, bestående av goda och kloka vänner och lärde sig lita på sin magkänsla och de goda tankarna.

Från entrepreslav till entreprenörd
Måndagsboosten var en av de idéer där hon valde att lita på sin magkänsla, i stället för de personer som påstod att det aldrig skulle gå. Men träffen fungerade inte riktigt bra första gången, när hon hade förlagt den till kl 7. Det kom fem personer. Måndag klockan åtta var inte heller en idealisk starttid, vilket däremot klockan nio visade sig vara. Helens råd är att våga testa. Vad funkar? Vad funkar inte? Släpp det som inte funkar och fortsätt framåt! Helen utvecklades från entrepreslav till entreprenörd. Hon utmanade sig själv och lät sig styras av sin lust snarare än rädsla.

En annan viktig del i utvecklingen mot entreprenörd var kontakten med andra människor via Facebook och mingel. Helen avslutade sin presentation med en diskussion om fördelar och nackdelar med några olika marknadsföringskanaler.

Nätverkande är positivt eftersom man träffar likasinnade, det är förtroendeskapande och ger inspiration. Nackdelen är att det tar tid, inte är så produktivt och man måste prata med okända för att vidga sitt närverk. Sociala medier är en del av nätverkandet. Även det tar mycket tid, om det ska fungera optimalt, eftersom det kräver att man är aktiv. Å andra sidan är det är gratis, snabbt och ett bra sätt att bedriva kundvård på.

Hemsidan är ett viktig komplement, då den är det digitala visitkortet. Men den måste vara säljande och uppdateras regelbundet. Slutligen diskuterades referenser, som är en stor tillgång och en förtroende-skapande form av marknadsföring. Dock är den inte kontrollerbar utan subjektivt och bygger på ett ömsesidigt förtroende. Man ska även betänka referensens position, vilka grupper på Facebook man syns i, och att även att delandet och ”gillandet” kan gå till överdrift. Samt vara medveten om att allt blir till en del av den personliga marknadsföringen och ens image.

Generösa råd och idéer
Måndagsboosten är ett givande och värdefullt nätverk. Själva boosten går till så att de som vill delta lämnar sitt visitkort i en skål; därefter dras ett kort på måfå. Den vars visitkort kommer upp ska ge en minipresentation på några minuter, samt berätta om ett angeläget område i verksamheten som behöver förändras. Det kan t ex röra sig om ett problem som behöver lösas eller en inriktning som bör vidareutvecklas.

Vid detta tillfälle deltog Ingvar Nilsson, som är föreläsare på temat alkoholism. Ingvar behövde tips om hur han kan hitta och komma i kontakt med grupper som är intresserade av att anlita honom som föredragshållare. Övriga deltagare delade generöst med sig av sina idéer, erfarenheter och kontakter. Ingvar fick flera bra tips, som att kontakta grupper som företagshälsovården, fackliga företrädare och kommunorganisationer.

Även Ingalill Vestman, som driver VIP Consulting och arbetar med kommunikation, hälsa och utbildning, fick ta del av de församlades kunnande. Inga-Lill står inför en utveckling av sin affärsidé och vill förändra inriktningen. Hon behövde råd och inspiration för hur hon ska arbeta vidare.

Det är mycket intressant och värdefullt att få ta del av diskussionerna som uppstår under måndagsboosten. Deltagarna delar generöst med sig av sina idéer och sin kunskap; och ger exempel på hur man kan tänka utanför ramarna. De där ramarna som det är alltför lätt att fastna innanför, när man mest jobbar tillsammans med sig själv. Tillsammans skapar detta en mycket inbjudande stämning som inspirerar – inspirerar till att ta steget och att utmana sig själv.


Foto © Jens C Hillner

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar